ZŠ Novosedlice

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY A DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

Zákonní zástupci se dostaví 15 minut před začátkem zápisu do 5. třídy (1. patro, učebna č. 21) - administrativa.

ZAPISdoPRVNI.cz
Jednoduché řešení pro vaši školu.

Aplikace zjednoduší přijímací proces do prvních tříd. Pomocí rezervačního systému si rodič z nabízených termínů vybere konkrétní datum a čas, kdy se chce řízení zúčastnit. Tím se vyhne dlouhým frontám a čekaní. Pro malého prvňáčka tak bude první seznámení se školou pohodlné a příjemné.

více informací